Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Protasis είναι στελεχωμένο από έμπειρο και αφοσιωμένο ανθρώπινο δυναμικό με μακροχρόνια γνώση στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η ομάδα εκπαιδευτών που έχει συγκροτηθεί για την υλοποίηση και την επίτευξη των ιδιαίτερων και απαιτητικών στόχων του Protasis , αποτελείται από Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Ενηλίκων εγγεγραμμένους στο Μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ και ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Τα κριτήρια που διαμορφώνουν τις απαιτήσεις του Protasis είναι τα εξής:

  • Σπουδές – Επιμόρφωση
  • Εκπαιδευτική Εμπειρία
  • Επαγγελματική Εμπειρία
  • Συνεργασιμότητα
  • Προσωπικότητα
  • Εκπαιδευτικό Υλικό

EOPPEP_LogoBig