ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Lifelong Learning Report

Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Protasis, κάνουμε πράξη τη Δια βίου Μάθηση και Κατάρτιση, προσφέροντας σεμινάρια και κατάρτιση υψηλού επιπέδου, πάντα σε συνεργασία με καταξιωμένους και πιστοποιημένους εισηγητές και φορείς. 

Συνεχίζουμε να προσφέρουμε από το 2013, σπουδές και εμπειρία στο αντικείμενο της δια βίου μάθησης, από εκπαιδευτικούς με όραμα και αφοσίωση στην Εκπαίδευση.