Πιστοποιημένοι στη χορήγηση του ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ


Στην παραπάνω λίστα περιλαμβάνονται τα ονόματα των ειδικών ( κατόπιν συγκατάθεσης) που έχουν πιστοποιηθεί στο σταθμισμένο ψυχομετρικό εργαλείο Διάγνωσης Μαθησιακών Δυσκολιών “Αθηνά Τεστ” . Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμπεριληφθεί το όνομα σας στη λίστα συμπληρώστε τη φόρμα, αναφέροντας ότι συμφωνείτε με την ανάρτηση των στοιχείων επικοινωνίας .