Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Protasis ως αναγνωρισμένος φορέας από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και σε συνεργασία με το Κέντρο Ειδικής Αγωγής BeGenius προσφέρει εκπαίδευση και εποπτεία για ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να εργασθούν ως Συνοδοί Παράλληλης Στήριξης.


 

protasis_παράλληλη_στήριξη_εκπαίδευση


 

Σεμινάριο 300 ωρών εκπαίδευσης συνοδών παράλληλης στήριξης

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σκοπό να προσφέρει την απαιτούμενη κατάρτιση στους συμμετέχοντες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να εργαστούν στην Ειδική Αγωγή βάσει και των σχετικών διατάξεων που διέπουν το ρόλο και την αποστολή των συνοδών παράλληλης στήριξης.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

1. Σε φοιτητές και ανέργους που θέλουν να εργαστούν ως παράλληλη στήριξη

2. Σε παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς, βρεφονηπιοκόμους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και άλλες συναφείς ειδικότητες.

Γιατί να παρακολουθήσω το συγκεκριμένο σεμινάριο

1. Αποκτάτε μια σημαντική επαγγελματική δεξιότητα: Σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.18 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α) η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικευμένο βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση της Παράλληλης Στήριξης του μαθητή από ειδικό συνοδό  βοηθό ( ιδιώτη) είναι:

1. Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς τη Διεύθυνση του Σχολείου
2. Βιογραφικό και Ποινικό Μητρώο του προτεινόμενου από την οικογένεια του μαθητή για την  υλοποίηση της υποστήριξης.
3. Σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Σχολείου φοίτησης και του Συλλόγου Διδασκόντων.
Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο ΔΕΝ τίθεται χρονική προθεσμία για την έγκριση της υποστήριξης από Ιδιώτη Ειδικό Βοηθό/Συνοδό Παράλληλης Στήριξης και ο Διευθυντής του Σχολείου θα πρέπει να
γνωστοποιεί την ύπαρξη του Ιδιώτη Ειδικού Βοηθού/Συνοδού Παράλληλης Στήριξης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο φοίτησης του μαθητή.

 2. Μοριοδότηση του σεμιναρίου:

 • Μοριοδότηση με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες).
 • Μοριοδότηση με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016), σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής).

3. Προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις: Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να εργαστούν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), σε τμήματα ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος:

 • Το προφίλ ενός συνοδού και ο ρόλος του
 • Δικαιώματα ενός συνοδού παράλληλης στήριξης – Νομικό πλαίσιο σε Ελλάδα και Κύπρο
 • Εργατική νομοθεσία
 • Η οικογένεια – ΑΜΕΑ (προσέγγιση, συνεργασία και κατανόηση)
 • Αισθητηριακή Αναπηρία
 • Πρώτες Βοήθειες
 • Βοήθεια σε σχολικά μαθήματα
 • Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας – Τεχνικές αυτοπροστασίας
 • Αυτοεξυπηρέτηση
 • Ειδική αγωγή – Νοητική – ΔΑΦ – ΔΕΠΥ- Κινητικά προβλήματα – Αισθητηριακά προβλήματα- Σύνδρομα
 • Ένταξη
 • Διαχείριση κρίσεων και συμπεριφοράς

4. Διασύνδεση με την αγορά εργασίας

5. Συνεχής δυνατότητα εποπτείας και επιμόρφωσης εφόσον οι επιμορφούμενοι το επιθυμούν  


 

Τρόπος Διεξαγωγής: Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου εξ αποστάσεως μέσω πλατφόρμας e learning ή μέσω ασύγχρονης και δια ζώσης παρακολούθησης. 

Χώρος ∆ιεξαγωγής

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS

Λακωνίας 86, Πειραιάς

Κόστος: 250 €

Περιορισμένες θέσεις – Ειδικές εκπτώσεις σε ομαδική συμμετοχή.


∆ιαδικασία Συµµετοχής

Προεγγραφή

 • ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας :

215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880 ή στο email: info@protasis.edu.gr ή στην παρακάτω φόρμα.

 • Λαµβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης µέσω email
 • Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωµής.

 

∆ιαδικασία Πληρωµής

Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων ( 50 € και δύο δόσεις των 100 € έως 1/9/2018) στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033

Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033

∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Π1 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.


 

Παροχές

Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Πλούσιο και Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.
 • Πρακτική άσκηση με παραδείγματα περιστατικών – Εποπτεία και πιστοποίηση NOCN εφόσον είναι επιθυμητό
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σηµειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

 

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας.

Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. 6934021046 – 6932333880
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/
  Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.