Προπτυχιακά- Μεταπτυχιακά

το πανεπιστήμιο frederick protasis


Προπτυχιακά – Μεταπτυχιακά

Αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Ο εκπαιδευτικός Οργανισμός Protasis ως Στρατηγικός συνεργάτης του ομίλου Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Unicert σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Frederick της Λευκωσίας, προωθεί Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ, με τη διαδικασία εκμάθησης εξ αποστάσεως (distance learning) μέσω πλατφόρμας που έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • Η έναρξη των προγραμμάτων είναι τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο.
  • Οι εγγραφές πραγματοποιούνται Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο αντίστοιχα.
  • Η Διάρκεια Σπουδών είναι από 3 έως 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα και η Γλώσσα Διδασκαλίας πραγματοποιείται είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
  • Είναι αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Τα μαθήματα εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις, πέραν των εργασιών, σε χώρους που θα οριστούν από το Κέντρο μας στο τέλος του εξαμήνου.
  • Στο τρίτο εξάμηνο απαιτείται μόνο η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας, η οποία µπορεί να διαρκέσει µέχρι και έξι µήνες µετά την επιτυχή ολοκλήρωση των µαθηµάτων.  Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο.
  • Σε περίπτωση αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις οι φοιτητές επανεξετάζονται δωρεάν.

Αναλαμβάνουμε  όλη την διαδικασία έγκρισης και εγγραφής των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση.

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος