Σεμινάρια

frederick2

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Protasis στηρίζει τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ως μέσο για την βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων και την επαγγελματική και οικονομική ανέλιξη.

Πρωταρχικός στόχος μας είναι η εξ ολοκλήρου κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, όπως η παροχή όλων εκείνων των απαραίτητων εφοδίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του καθενός στην αγορά εργασίας και η ένταξη κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

EOPPEP_LogoBig