ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ – ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ -ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

 

Εισηγητές: Κιουλανή Στέλλα ( Λογοθεραπεύτρια) 

Τσαλής Δημήτριος (Εργοθεραπευτής)

Βρέντζου Τίνα (Med Eπιστήμες της Αγωγής – Ειδική παιδαγωγός)

 

18011

Στόχος επιμόρφωσης

Το επιµορφωτικό πρόγραµµα αποσκοπεί µέσω των θεµατικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόµενους σε δεδοµένα που αφορούν :

 • Τη δυσγραφία και τη δυσορθογραφία ως διαταραχές της γραπτής έκφρασης
 • Κατάρτιση στην ανίχνευση και διάγνωση των διαταραχών
 • Τεχνικές παρέμβασης
 • Βιωματικές ασκήσεις και μελέτες περίπτωσης

Απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, γονείς και όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στην υποστήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.

Ενδεικτική Κατανοµή Προγράµµατος

Το σεµινάριο περιλαµβάνει 6 ώρες διδασκαλία δια ζώσης.
Θεµατικοί Άξονες Προγράµµατος:

 • ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΓΡΑΦΗΣ, μαθησιακές δυσκολίες
 • Δυσγραφία
 • Ορισμός δυσγραφίας , Τύποι δυσγραφίας, Συχνότητα εμφάνισης, Συμπτώματα παιδιών με δυσγραφία, Σχετικές διαταραχές, Διάγνωση,  Αντιμετώπιση της διαταραχής, Τεχνικές παρέμβασης.
 • Ορισμός δυσορθογραφίας, Συχνότητα εμφάνισης, ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ, Σχετικές διαταραχές, διάγνωση, αντιμετώπιση, Τεχνικές παρέμβασης, real case studies

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής

20 Μαϊου 2017

Χώρος ∆ιεξαγωγής

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS Λακωνίας 86, Πειραιάς

Κόστος:

Προεγγραφή έως 16/5/17

Φοιτητές / Άνεργοι:  40 €
Εκπαιδευτικοί / Επαγγελµατίες: 50 €
Εκπρόθεσµη ή Απευθείας Εγγραφή (για όλους): 60 €

 

∆ιαδικασία Συµµετοχής

Προεγγραφή

 • ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας :

215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880

 • Λαµβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης µέσω email
 • Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωµής

∆ιαδικασία Πληρωµής

Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033

Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033

∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Α3 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

Εκπρόθεσµη ή Απευθείας Εγγραφή

Γίνεται την ηµέρα διεξαγωγής της επιµόρφωσης, καταβάλλοντας τα δίδακτρα στη γραµµατεία της επιµόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.


 

Παροχές

Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Πλούσιο και Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σηµειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

 


 

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας.

Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. Κ.6934021046
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 20:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.