Κοινωνικές Ιστορίες: Κατάρτιση στην επιστημονική μέθοδο παρέμβασης για ΔΑΦ

Κοινωνικές Ιστορίες: Η επιστημονική μέθοδος παρέμβασης για ΔΑΦ


Στιγμιότυπο 2 (23-4-2017 01-39)


Τα άτομα με ΔΑΦ έχουν ανάγκη από κατάλληλες παρεμβάσεις, ώστε να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες. Το γεγονός αυτό είναι μια πρόκληση τόσο για τους γονείς και όσο και για τους λογοθεραπευτές, τους κλινικούς ψυχολόγους, τους ειδικούς παιδαγωγούς, τους δασκάλους, τους εργοθεραπευτές και όλους όσους ασχολούνται με την ειδική αγωγή. Συνήθως, τα προγράμματα κοινωνικών δεξιοτήτων βασίζονται σε μικρές ομάδες. Ο δάσκαλος ή νηπιαγωγός συγκεντρώνει σε τακτά διαστήματα, τα παιδιά με συναφείς δυσκολίες στις κοινωνικές δεξιότητες, ώστε να τις βελτιώσουν.

Για τον δάσκαλο, τα προβλήματα αφορούν κυρίως στη συγκέντρωση μια ομάδας συνομηλίκων με ευαισθησία και διάθεση ανταπόκρισης, χωρίς όμως να επιβαρυνθεί το καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα γενικής αγωγής. Για το παιδί με ΔΑΦ υπάρχουν επιπλέον δυσκολίες, όπως τα άγχη που είναι εγγενή στις συνθήκες ομαδικής μάθησης, η δυσκολία του θέματος (η κοινωνική αλληλεπίδραση και η κοινωνική κατανόηση αποτελούν θεμελιώδεις και διαρκείς δυσκολίες για το παιδί), το τυπικά ψηλό επίπεδο προφορικού λόγου που χρησιμοποιείται στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και οι δυσκολίες που έχουν τα παιδιά στην γενίκευση των δεξιοτήτων που μαθαίνουν στις ομαδικές συναντήσεις και στην μεταφορά τους στις καθημερινές τους εμπειρίες.

Για τους γονείς ή κηδεμόνες υπάρχουν προβλήματα που αφορούν στην διατήρηση της πρέπουσας και χρονικά σταθερής δυαδικής επικοινωνίας με το σχολείο, έτσι ώστε το προσωπικό του σχολείου να έχει γνώση των τρεχουσών θεμάτων κοινωνικών δεξιοτήτων, που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του παιδιού έξω από το σχολείο.
Μια επιπλέον προσέγγιση στην ομαδική δουλειά για τις κοινωνικές δεξιότητες είναι η χρήση των κοινωνικών ιστοριών (Gray,1994). Η κοινωνική ιστορία περιγράφει τι κάνουν οι άνθρωποι, γιατί το κάνουν και ποιες είναι οι συνηθισμένες αποκρίσεις και δημιουργήθηκαν από την Carol Grey(1994) για χρήση σε παιδιά με ΔΑΦ. Η χρήση της βοηθά το ίδιο το άτομο με αυτισμό και τα τυπικά αναπτυσσόμενα άτομα να κατανοήσουν καλύτερα την οπτική και τον μοναδικό τρόπο που αντιλαμβάνονται την κοινωνική πραγματικότητα τα άτομα με αυτισμό.

Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι η δυνατότητα ανάπτυξης μιας εξατομικευμένης Κοινωνικής Ιστορίας που βασίζεται στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του ατόμου με αυτισμό και αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για
ενασχόληση (Gray, 1995· Smith, 2003). Επιπλέον μια Κοινωνική Ιστορία δύναται να εφαρμοστεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και σε πολλές διαφορετικές κοινωνικές περιστάσεις. Ο στόχος αυτής της τεχνικής δεν είναι η τροποποίηση ή η καθοδήγηση της συμπεριφοράς του ατόμου με αυτισμό αλλά η αποσαφήνιση μιας κοινωνικής κατάστασης.

Οι κοινωνικές ιστορίες γράφονται:

 • Με σκοπό να δώσουν κοινωνικές πληροφορίες στο άτομο
 • Με σκοπό να προετοιμάσουν το άτομο για κάποιο επικείμενο γεγονός
 • Με σκοπό να επιβραβεύσουν για μία υπάρχουσα συμπεριφορά

Η υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία υποστηρίζει την εφαρμογή των Κοινωνικών Ιστοριών για την εκμάθηση κοινωνικών συμπεριφορών, αυτοεξυπηρέτησης και την μείωση των δύσκολων συμπεριφορών (Barry & Burlew, 2004· Bledsoe et al, 2003· Chalk, 2003· Kuoch & Mirenda, 2003· Kuttler et al,1998· Scattone et al, 2002· Swaggart et al, 1995).

Η τεχνική παρέμβασης των κοινωνικών ιστοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί, στο σπίτι, στο σχολείο με κατάλληλη επίβλεψη και επιμέλεια από εκπαιδευμένα άτομα.

 


 

Στόχος επιμόρφωσης

Το επιµορφωτικό πρόγραµµα αποσκοπεί µέσω των θεµατικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόµενους σε δεδοµένα που αφορούν:

1ο Μέρος

 • Mαθητές στο φάσμα του αυτισμού και την εκπαιδευτική τους ένταξη
 • Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την ένταξη των ατόμων με αυτισμό στο σχολείο.
 • Διδασκαλία Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε ένα Παιδί με Αυτισμό, με τη μέθοδο των Κοινωνικών Ιστοριών
 • Οι Κοινωνικές Ιστορίες – Πού και πότε εφαρμόζουμε τις κοινωνικές ιστορίες και γιατί τις χρησιμοποιούμε.
 • Τα θέματα των κοινωνικών ιστοριών
 • Σημασιολογία λέξεων και προτάσεων
 • Οδηγίες συγγραφής κοινωνικών ιστοριών
 • Στάδια ανάπτυξης μιας Κοινωνικής Ιστορίας
 • Παρουσίαση περιπτώσεων
 • Παραδείγματα κοινωνικών ιστοριών
 • Μεθοδολογία εφαρμογής των κοινωνικών ιστοριών – Διδακτικοί στόχοι
 • Βιωματική δράση – Αξιολόγηση

2ο μέρος

 • Συγγραφή  κοινωνικών ιστοριών
 • Διαφοροποίηση ανάλογα με την ηλικία/ μήκος ιστορίας/τόπο
 • Θεματολογία
 • Συμπληρωματικό υλικό
 • Μεθοδολογία χρήσης του λογισμικού κοινωνικών ιστοριών

Be social – Be Genius

Οι Θέσεις περιορίζονται αυστηρά στα 20 άτομα έτσι ώστε να υπάρχει συμμετοχή και αλληλεπίδραση από όλους, και διαθέσιμος χρόνος για ερωτήσεις και επίλυση θεμάτων.

Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς, γονείς και όλους τους ειδικούς που εμπλέκονται στην υποστήριξη ατόμων με ΔΑΦ.


 

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής

24 Ιουνίου 2017 – Ώρα: 10:00 – 16:00

Το σεµινάριο περιλαµβάνει 5 ώρες εξ αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης μέσω ειδικά σχεδιασμένης πλατφόρμας ακαδημαϊκών προδιαγραφών για την εξ’αποστάσεως τηλεκπαίδευση (LMS) και 6 ώρες εκπαίδευσης δια ζώσης. Η δομή του σεμιναρίου διαμορφώθηκε με την μέθοδο blended learning λόγω των απαιτήσεων του συγκεκριμένου θέματος για θεωρητικό υπόβαθρο.

Χώρος ∆ιεξαγωγής

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS

Λακωνίας 86, Πειραιάς

Κόστος:

Προεγγραφή έως 15/6/17

Φοιτητές / Άνεργοι:  70 €
Εκπαιδευτικοί / Επαγγελµατίες: 100 €
Εκπρόθεσµη ή Απευθείας Εγγραφή (για όλους): 100 €

 


 

∆ιαδικασία Συµµετοχής

Προεγγραφή

 • ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας :

215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880

 • Λαµβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης µέσω email
 • Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωµής.
 • Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, θα λάβετε τον κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα LMS του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Protasis, ώστε να έχετε πρόσβαση στο θεωρητικό μέρος του σεμιναρίου.

 


 

∆ιαδικασία Πληρωµής

Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033

Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033

∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Α5 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

 


 

Εκπρόθεσµη ή Απευθείας Εγγραφή

Γίνεται την ηµέρα διεξαγωγής της επιµόρφωσης, καταβάλλοντας τα δίδακτρα στη γραµµατεία της επιµόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

 


 

Παροχές

Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Πλούσιο και Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σηµειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

Με κάθε συμμετοχή (απόδειξη κατάθεσης) έως 1/6/2017 κάθε καταρτιζόμενος λαμβάνει το βιβλίο Be Social – Βe Genius και συνδρομή για 2 μήνες στο λογισμικό που υποστηρίζει το έντυπο υλικό.

 


 

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας.

Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. 6934021046
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/
  Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.