Σεμινάριο : Μουσικοκινητική Ειδική Παιδαγωγική

Μοριοδοτούμενο Σεμινάριο Μουσικοκινητικής Ειδικής Παιδαγωγικής

Έναρξη: 11 Μαρτίου 2018

μουσικοκινητική_ειδική_protasis_1_Page_1

μουσικοκινητική_ειδική_protasis_1_Page_2

μουσικοκινητική_protasis_σεμινάριο_Page_4

μουσικοκινητική_ειδική_protasis_1_Page_5

 Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας real time.

∆ιαδικασία Συµµετοχής

Eγγραφή

 • ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας :

215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880

 •  Μπορείτε επίσης, να εγγραφείτε στο σεμινάριο συμπληρώνοντας τη Φόρμα Εγγραφής που θα βρείτε παρακάτω.

 

∆ιαδικασία Πληρωµής

Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033

Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033

∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:
IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863
Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ:
ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420
Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Μ11 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.


 

Παροχές

Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.
 • Mελέτη περιπτώσεων – Σενάρια
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σηµειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

 


Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας.

Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. 6934021046 – 6932333880
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/
  Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 13:00 έως 20:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.

Μπορείτε να εγγραφείτε στο σεμινάριο συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας που θα βρείτε παρακάτω, ώστε να σας σταλλεί η φόρμα εγγραφής: