ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 21-22/4/2018

εκπαίδευση_αθηνά_τεστ_protasis_21_4_2018_Page_1

εκπαίδευση_αθηνά_τεστ_protasis_21_4_2018_Page_2

εκπαίδευση_αθηνά_τεστ_protasis_21_4_2018_Page_3

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής

21 και 22 Απριλίου 2018 – Ώρα: 10:00 – 15:00

Το σεµινάριο περιλαµβάνει 10 ώρες εκπαίδευσης δια ζώσης.

Χώρος ∆ιεξαγωγής

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS

Λακωνίας 86, Πειραιάς

Κόστος: 380 €

Περιορισμένες θέσεις – Ειδικές εκπτώσεις σε ομαδική συμμετοχή.

Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας e learning.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ 

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ 
Ι. Ν.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 


 

∆ιαδικασία Συµµετοχής

Προεγγραφή

 • ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας :

215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880 ή στο email: info@protasis.edu.gr

ή συμπληρώνετε τη φόρμα παρακάτω:

 • Λαµβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης µέσω email
 • Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωµής.

 


 

∆ιαδικασία Πληρωµής

Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033

Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033

∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS

ΠΕΙΡΑΙΩΣ:

IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863
Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 
Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ:
ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420
Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Α7 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.

 


 

Παροχές

Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Πλούσιο και Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.
 • Πρακτική άσκηση με παραδείγματα περιστατικών
 • Ερμηνεία διαγνωστικού προφίλ – Συγγραφή έκθεσης
 • Απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας χορήγησης υπογεγραμμένες από τους συγγραφείς.
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σηµειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

 


 

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας.

Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. 6934021046 – 6932333880
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/
  Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.