Μοριοδοτούμενο σεμινάριο με Πανευρωπαϊκή Πιστοποίηση

Assistance of persons with disabilities Συνοδός ατόμων με αναπηρία


Δείτε το video εδώ

∆ιαδικασία Συµµετοχής Προεγγραφή

 • ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας εδώ ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας :

215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880 ή στο email: info@protasis.edu.gr 

 • Λαµβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης µέσω email
 • Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωµής.


∆ιαδικασία Πληρωµής


Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε την κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:


Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033 ∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό ΣΑ1 και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής της πρώτης δια ζώσης εκπαίδευσης επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) την αστυνομική σας ταυτότητα.


Παροχές


Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης 300 ωρών από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Πλούσιο και Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.
 • Πρακτική άσκηση με παραδείγματα περιστατικών
 • Κλείδες παρατήρησης και απαραίτητες φόρμες
 • Απόκτηση Πιστοποίησης ECC – EUROPEAN CARE CERTIFICATE , το οποίο είναι μία Πανευρωπαϊκή πιστοποίηση σχετικά με την κοινωνική φροντίδα. Έχει αναγνωρισθεί επίσημα από τις χώρες της Ευρώπης και έχει ταξινομηθεί στο Επίπεδο 3 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων ( EQF ) .
 • Φάκελος συνέδρου
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας παρακάτω. 


Τ.2155355999 – 6934021046 – 6932333880

 1. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 2. F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 14:00 έως 20:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.

Εγγραφή – Πληροφορίες