Τα μόρια και τα προσόντα σύμφωνα με το επικείμενο σύστημα μόνιμων διορισμών των εκπαιδευτικών

Στις 20/12/2018 ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας το σχέδιο για το νέο σύστημα διορισμών 15.000 εκπαιδευτικών.


Σύμφωνα με αυτό, δίνεται έμφαση και ιδιαίτερη βάση στα ακαδημαϊκά προσόντα των εκπαιδευτικών. Τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά αναδεικνύονται ως ένα από τα βασικότερα προσόντα διορισμού.


Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε για τη μοριοδότηση αναλυτικά, αλλά και για συναφή μεταπτυχιακά μπορείτε να επιλέξετε το σύνδεσμο “Νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών”:

[email-download-link namefield=”YES” group=”Default”]

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μεταπτυχιακά και τις εκπτώσεις διδάκτρων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία: 215355999 και 6934021046 ή εναλλακτικά