ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οκτώβριος_νοεμβριος_δεκεμβριος_αθηνα τεστ_protasis


αθηνατεστ_παρασκευόπουλος_protasis2


αθηνατεστ_παρασκευόπουλος_protasis3


Ηµεροµηνίες ∆ιεξαγωγής (επιλογή ημερομηνίας σεμιναρίου): 

 • Σάββατο και Κυριακή, 19 και 20 Οκτωβρίου 2019 – Ώρα: 10:00 – 15:00 (Δεν υπάρχουν θέσεις)
 • Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24 Νοεμβρίου 2019 – Ώρα: 10:00 – 15:00 (Υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα θέσεων)
 • Σάββατο και Κυριακή, 14 και 15 Δεκεμβρίου 2019 – Ώρα: 10:00 – 15:00

Το σεµινάριο περιλαµβάνει 10 ώρες εκπαίδευσης δια ζώσης. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως μέσω e-learning σε real time.


Χώρος ∆ιεξαγωγής: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS Λακωνίας 86, Πειραιάς 


Κόστος: 380 € για ατομικές εγγραφές. 350€ για ομαδικές εγγραφές άνω των 4 ατόμων. Περιορισμένες θέσεις. 


Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας e learning.


ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΑΡΙΑ ΣΑΜΑΡΑ  ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ  Ι. Ν.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ  ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ


∆ιαδικασία Συµµετοχής Προεγγραφή

 • Πραγματοποιείτε κατάθεση προκαταβολής 150€. Προσοχή: Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Υπάρχει δικαίωμα αναβολής παρακολούθησης για επόμενο σεμινάριο και για διάστημα ενός μήνα.
 • Συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ
 • ∆ηλώνετε την κατάθεση σας στο email: info@protasis.edu.gr
 • Λαµβάνετε την επιβεβαίωση της προεγγραφής µέσω email

∆ιαδικασία Πληρωµής


Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων (πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου) στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:


EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033 ∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό ΑΘΗΝΑ, τον ΜΗΝΑ παρακολούθησης και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.


Παροχές


Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται: Βεβαίωση Εκπαίδευσης και επάρκειας από τον καθηγητή Ι.Ν. Παρασκευόπουλο.

 • Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.
 • Πρακτική άσκηση με παραδείγματα περιστατικών
 • Ερμηνεία διαγνωστικού προφίλ – Συγγραφή έκθεσης
 • Απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας χορήγησης υπογεγραμμένες από τους συγγραφείς.
 • Φάκελος συνέδρου
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας ή συμπληρώστε εδώ. Τ.2155355999 – 6934021046 – 6932333880

 1. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 2. F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 14:00 έως 20:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ