Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης


Το ΚΔΒΜ Protasis αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), συνεχίζοντας την εκπαίδευση συνοδών παράλληλης στήριξης, ανακοινώνει επιμόρφωση διάρκειας 300 ωρών . Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως συνοδοί παράλληλης στήριξης σε σχολεία, κατασκηνώσεις και άλλες δομές Ε.Α.Ε.Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Η παρακολούθηση των μαθημάτων δια ζώσης ή μέσω εικονικής τάξης πραγματοποιείται τις ημερομηνίες (πάντα Σαββατοκύριακο) που ανακοινώνονται παρακάτω:6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019: Αποστολή κωδικών εισόδου στο εκπαιδευτικό υλικό και στην πλατφόρμα ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης.


14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ: Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης


21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 10:00 – 15:00 (διάρκεια 5 ώρες) : 1η παρακολούθηση στον εκπαιδευτικό οργανισμό Protasis δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. 


22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019: Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης


28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019, 10:00 – 15:00 (διάρκεια 5 ώρες) : 2η παρακολούθηση στον εκπαιδευτικό οργανισμό Protasis δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.  : Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης – 1η Ανάθεση εργασίας


29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019: Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης


12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ , 10:00 – 15:00 (διάρκεια 5 ώρες) : 3η παρακολούθηση στον εκπαιδευτικό οργανισμό Protasis δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.  : Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης – 2η Ανάθεση εργασίας


13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 – 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ: Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης


2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 10:00 – 15:00 : (διάρκεια 5 ώρες): 4η παρακολούθηση στον εκπαιδευτικό οργανισμό Protasis δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που ο επιμορφούμενος δεν έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει βιντεοσκόπιση της τηλεδιάσκεψης.


3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ –  29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 : Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης


30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 10:00 – 15:00 : (διάρκεια 5 ώρες): 5η παρακολούθηση στον εκπαιδευτικό οργανισμό Protasis δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Σε περίπτωση που ο επιμορφούμενος δεν έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει βιντεοσκόπιση της τηλεδιάσκεψης.


1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ: Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης – Λήξη του προγράμματος –  Κάθε εκπαιδευόμενος έχει τη δυνατότητα προσωπικής εποπτείας στην διάρκεια του προγράμματος από τους εκπαιδευτές.


Λίγα λόγια για το θεσμό… Οι µαθητές µπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, µε παράλληλη    στήριξη − συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όταν αυτό   επιβάλλεται από το είδος και το βαθµό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του µαθητή. Η   παράλληλη στήριξη παρέχεται σε µαθητές που µπορούν µε κατάλληλη ατοµική υποστήριξη   να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα της τάξης, σε µαθητές µε   σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο   ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ειδικό σχολείο, τµήµα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη   καθίσταται απαραίτητη, βάσει της γνωµάτευσης του ΚΕ∆∆Υ, εξαιτίας των ειδικών   εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό   µπορεί να γίνεται σε µόνιµη και προγραµµατισµένη βάση. Ο εκπαιδευτικός παράλληλης   στήριξης μπορεί να διοριστεί από το υπουργείο παιδείας ή να οριστεί με χρηματοδότηση από   τον ίδιο το γονέα και με την έγκριση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου που φοιτά ή   πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής.


 Μοριοδότηση  Η επιμόρφωση μοριοδοτείται, εκτός των άλλων, και στις προκηρύξεις.

 •  Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ, σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής   με θέματα ειδικής αγωγής
 •  Των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των   Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής   Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ.

 Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από τον   Protasis το  οποίο θα αναγράφει τον φορέα, τον τίτλο, τις ώρες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής και τις διδαχθείσες ενότητες.


Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Protasis, είναι αδειοδοτηµένος από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (δασκάλους, νηπιαγωγούς, καθηγητές) Γενικής & Ειδικής αγωγής, ψυχολόγους, φοιτητές Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, σε γονείς που θέλουν να πληροφορηθούν και όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, ώστε να προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο τους μελλοντικούς συνοδούς παράλληλης στήριξης οι οποίοι επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. 


ΔΟΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ


Η εκπαιδευτική διαδικασία


Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την εκπαιδευτική μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης. Ο επιμορφούμενος στα πλαίσια του σεμιναρίου θα:

 • Παρακολουθήσει μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης βίντεο, εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες.Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης σε ψηφιακή εκτυπώσιμη μορφή.
 • Θα παρακολουθήσει διαλέξεις σε real time επιλέγοντας, είτε τον χώρο του εκπαιδευτικού οργανισμού Protasis, είτε την εικονική τάξη μέσω διαδικτύου. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σκοπεύει στην εξασφάλιση της αυτονομίας του εκπαιδευόμενου και της οικονομίας και ευελιξίας του χρόνου.
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Πρακτική άσκηση σε ψευδοτάξεις
 • Φάκελος συνέδρου
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

Διαδικασία εγγραφής

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 250€
 • Αποστείλετε στο info@protasis.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής
  • ένα βιογραφικό σας

Πληρωμή

Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033 ∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Π3 και το ονοµατεπώνυµο σας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα.


Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας. Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. 6934021046 – 6932333880
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 13:00 έως 20:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.