ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΔΕΠΠΕ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

To my dear friends,


Marvin Velasco (1)


edeppe_protasis 18_3_Page_2


εδεππε_protasis


Χώρος ∆ιεξαγωγής Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS Λακωνίας 86, Πειραιάς

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 15:00-18:00
Κυριακή 15 Μαρτίου 2020 15:00 – 18:00


Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας real time.

∆ιαδικασία Συµµετοχής  – Προεγγραφή

  • ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας :

215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880 ή στο email: info@protasis.edu.gr


∆ιαδικασία Πληρωµής


Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας εντός 2 ημερών από την επιβεβαίωση της κράτησης. Οι διαθέσιμοι λογαριασμοί είναι οι ακόλουθοι:


Αριθμός Λογαριασμού EUROBANK: 0026.0397.57.0200333033 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR6102603970000570200333033 ∆ικαιούχος: ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ| PROTASIS


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό E, το μήνα διεξαγωγής και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας. Προσοχή: Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Υπάρχει δικαίωμα αναβολής παρακολούθησης για επόμενο σεμινάριο και για διάστημα ενός μήνα. Η προκαταβολή επειστρέφεται μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου με υπαιτιότητα του Protasis.


Παροχές


Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:


  • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS και από τον Καθηγητή Ι.Ν.Παρασκευόπουλο και Ξ.Ι Παρασκευοπούλου.
  • Mελέτη περιπτώσεων – Σενάρια
  • Φάκελος συνέδρου
  • Μπλοκ σηµειώσεων
  • Στυλό
  • Coffee Break
  • Πληροφορίες – Γραµµατεία

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας. Τ. 215 5004422 | 215 5355999 6934021046 – 6932333880 info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 13:00 έως 20:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.


Επικοινωνία – Πληροφορίες