Έναρξη Νέου Τμήματος: Ταχύρυθμη Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης

Το ΚΔΒΜ1 Protasis αναγνωρισμένο από το Υπουργείο παιδείας, έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), συνεχίζοντας την εκπαίδευση συνοδών παράλληλης στήριξης, ανακοινώνει επιμόρφωση διάρκειας 200 ωρών . Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως συνοδοί παράλληλης στήριξης σε σχολεία, κατασκηνώσεις και άλλες δομές Ε.Α.Ε. Έναρξη προγράμματος 20/11/2021.


Η εκπαίδευση απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ, φοιτητές,  επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων. 


Λίγα λόγια για το θεσμό… Οι µαθητές µπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη του γενικού σχολείου, µε παράλληλη    στήριξη − συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όταν αυτό   επιβάλλεται από το είδος και το βαθµό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του µαθητή. Η   παράλληλη στήριξη παρέχεται σε µαθητές που µπορούν µε κατάλληλη ατοµική υποστήριξη   να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα της τάξης, σε µαθητές µε   σοβαρότερες εκπαιδευτικές ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο   ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ειδικό σχολείο, τµήµα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη   καθίσταται απαραίτητη, βάσει της γνωµάτευσης του ΚΕΣΥ, εξαιτίας των ειδικών   εκπαιδευτικών τους αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση η στήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό   µπορεί να γίνεται σε µόνιµη και προγραµµατισµένη βάση. Ο εκπαιδευτικός παράλληλης   στήριξης μπορεί να διοριστεί από το υπουργείο παιδείας ή να οριστεί με χρηματοδότηση από   τον ίδιο το γονέα και με την έγκριση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου που φοιτά ή   πρόκειται να φοιτήσει ο μαθητής.


 • Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από τον   Protasis το  οποίο θα αναγράφει τον φορέα, τον τίτλο, τις ώρες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής και τις διδαχθείσες ενότητες.

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Protasis, είναι αδειοδοτηµένος από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς (δασκάλους, νηπιαγωγούς, καθηγητές) Γενικής & Ειδικής αγωγής, ψυχολόγους, φοιτητές Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, σε γονείς που θέλουν να πληροφορηθούν και όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, ώστε να προετοιμάσει με τον καλύτερο τρόπο τους μελλοντικούς συνοδούς παράλληλης στήριξης οι οποίοι επιτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο. 


ΔΟΜΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΟΔΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ


Η εκπαιδευτική διαδικασία


Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με την εκπαιδευτική μεθοδολογία της Εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια από 20/11/2021 έως 1 5/1/2022.

Ο επιμορφούμενος στα πλαίσια του σεμιναρίου θα:

 • Παρακολουθήσει μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης βίντεο, εκπαιδευτικό υλικό, δραστηριότητες.Το εκπαιδευτικό υλικό είναι αναρτημένο στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης σε ψηφιακή εκτυπώσιμη μορφή.
 • Θα παρακολουθήσει διαλέξεις σε real time μέσω διαδικτύου. Η διδασκαλία μέσω συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης σκοπεύει στην εξασφάλιση της αυτονομίας του εκπαιδευόμενου και της οικονομίας και ευελιξίας του χρόνου.

Παροχές

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιηµένο από ΕΟΠΠΕΠ ΚΔΒΙΜ – PROTASIS
 • Φάκελος συνέδρου
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

Διαδικασία εγγραφής

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 200€ έως 20/11/2021
 • Αποστείλετε στο info@protasis.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής – εξόφλησης
  • ένα βιογραφικό σας

Πληρωμή

Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
 
EUROBANK: 0026.0304.61.0200784843 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR4802603040000610200784843
∆ικαιούχος: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | PROTASIS
 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
 
ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ
 
Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας. Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 

 1. 6934021046 – 6932333880
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 13:00 έως 20:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.