Σεμινάριο: ΔΑΙΔΑΛΟΣ – Πρόγραμμα Καλλιέργειας της Δημιουργικής σκέψης

             Αγαπητέ δάσκαλε των παιδιών μας,

             Σε καλούμε να γίνεις πρωτεργάτης στην εκπαιδευτική αυτή προσπάθεια για να καλλιεργήσει, και το ελληνικό σχολείο, τη δημιουργικότητα των παιδιών μας, κάτι άλλωστε που το επιβάλλει, από το πρώτο του ακόμη άρθρο, ο ισχύων νόμος πλαίσιο 1566/85. Αυτό που πρωτίστως χρειάζεται είναι η δική σου θέληση για να παύσει να θεωρείται η πολύτροπη αυτή ικανότητα το «αποπαίδι της εκπαίδευσης!» (Ι.Ν.Παρασκευόπουλος).

Ηµεροµηνία ∆ιεξαγωγής: Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Μαρτίου 10:00 – 14:00

Το σεµινάριο περιλαµβάνει 8 ώρες εκπαίδευσης δια ζώσης. Υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και εξ αποστάσεως μέσω e-learning σε real time. 

Χώρος ∆ιεξαγωγής: Κέντρο Δια Βίου Μάθησης PROTASIS Θηβών 152, Ρέντης (3ος όροφος)

Περιγραφή του σεμιναρίου: Το σεμινάριο του προγράμματος ΔΑΙΔΑΛΟΣ ασχολείται με την ικανότητα του μυαλού μας να παράγει πολλές – πολλές εναλλακτικές ιδέες για να βρίσκουμε λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα . Οι ιδέες – λύσεις, μάλιστα, αυτές να είναι νέες, πρωτόγνωρες, πρωτότυπες, ώστε να μην φθάνουμε σε αδιέξοδα. Το σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρία και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που καλύπτουν τα βασικά στοιχεία ενός αναλυτικού προγράμματος για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης παιδιών και εφήβων.

Η δημιουργική σκέψη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αναζητεί και να βρίσκει πολλές πρωτότυπες – καινοτόμες εναλλακτικές ιδέες – λύσεις για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων. Πρόκειται για ένα από τα πολυτιμότερα εφόδια στην πνευματική πανοπλία κάθε ανθρώπου. Και, ιδιαίτερα, του αυριανού πολίτη, για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις ενός ραγδαία μεταβαλλόμενου κόσμου.

1. Δημιουργική σκέψη:

 • Οι τέσσερις λειτουργίες του νου μας: Η δημιουργική σκέψη

 • Η σπουδαιότητα της δημιουργικής σκέψης

 • Όλοι μας, και συ, μπορούμε να σκεφτούμε δημιουργικά

2. Ερωτήσεις που ενεργοποιούν τη δημιουργική σκέψη

 • Δημιουργικές ερωτήσεις του τύπου «Να βρούμε πολλούς τρόπους για να…»

 • Δημιουργικές ερωτήσεις του τύπου «Τι θα συνέβαινε, αν…»

3. Ερωτήσεις SCAMPER

 • Κατηγορία «Άλλες χρήσεις»

 • Κατηγορία «Τροποποιήσεις»

4. Κατιδεασμός (brainstorming): Μια τεχνική δημιουργικής παραγωγής ιδεών

 • Τι είναι ο κατιδεασμός (brainstorming)

 • Οι πέντε κανόνες διεξαγωγής του κατιδεασμού

 • Οι δύο φάσεις διεξαγωγής του κατιδεασμού

 • Αντίστροφος κατιδεασμός

 • Ομαδικός κατιδεασμός – Ατομικός κατιδεασμός

 • Οι «άγριες» ιδέες

5. Πνευματική ευχέρεια, πνευματική ευλυγισία, πρωτοτυπία:

5. Τρεις επιμέρους δημιουργικές ικανότητες

 • Πώς μπορούμε να αυξήσουμε την πνευματική ευχέρεια,

 την πνευματική ευλυγισία, την πρωτοτυπία

6. Αξιολόγηση της δημιουργικής σκέψης:

6. Οι τρεις αριθμητικοί δείκτες

 • Ποσότητα των ιδεών, διαφορετικότητα των ιδεών, πρωτοτυπία των ιδεών

7. Άλλες έξι επιμέρους δημιουργικές ικανότητες

 • Φαντασία, οπτικοποίηση, ενόραση

 • Αναλογική σκέψη

 • Ανάλυση, σύνθεση

8. Χαρακτηριστικά των δημιουργικών ατόμων

 • Τα χαρακτηριστικά των δημιουργικών ενηλίκων

 • Τα χαρακτηριστικά του δημιουργικού παιδιού

9. Εμπόδια στη δημιουργική σκέψη

 • Τα δύο είδη εμποδίων: Κοινωνικά και προσωπικά

 • Τα σημαντικότερα εμπόδια στη δημιουργική σκέψη

 • Τα 10 βαρίδια – εμπόδια στη δημιουργική σκέψη

 • Η θεοποίηση της «ορθής» λύσης

 • Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια

10. Άλλες πέντε ειδικές τεχνικές δημιουργικής παραγωγής ιδεών

 • Η «πλάγια σκέψη»

 • Η «βιονική» μέθοδος

 • Η τεχνική «προκρούστειοι συνδυασμοί»

 • Η τεχνική «κατάλογος χαρακτηριστικών»

 • Η τεχνική «συμβολικές αναλογίες – αλληγορίες»

11. Το πρότυπο «Δημιουργική Επίλυση Προβλημάτων – ΔΕΠ»

Κόστος:

220 € για ατομικές εγγραφές.

200 € για ομαδικές εγγραφές άνω των 4 ατόμων.

180 € για όλους έχουν πιστοποιηθεί στο ΑθηνάΤεστ στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Protasis. Περιορισμένες θέσεις. 

Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας e learning.

∆ιαδικασία Συµµετοχής – Προεγγραφή

Πραγματοποιείτε κατάθεση προκαταβολής 100€. Προσοχή: Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Η εξόφληση θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως 5 ημέρες πριν την διεξαγωγή.
∆ηλώνετε την κατάθεση σας στο email: info@protasis.edu.gr
Λαµβάνετε την επιβεβαίωση της προεγγραφής µέσω email

∆ιαδικασία Πληρωµής

Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων (πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου) στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK: 0026.0304.61.0200784843 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR4802603040000610200784843
∆ικαιούχος: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | PROTASIS

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Δαίδαλος και το ονοµατεπώνυµο σας. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.

Παροχές

Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται: Βεβαίωση Εκπαίδευσης από το αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας ΚΕΔΙΒΙΜ Protasis και τους από συγγραφείς του ΔΑΙΔΑΛΟΣ, καθηγητή Ι.Ν. Παρασκευόπουλο & Ξ.Ι.Παρασκευοπούλου.

Τα βιβλία των συγγραφέων “Δαίδαλος: Πρόγραμμα Καλλιέργειας της Δημιουργικής Σκέψης στο Σχολείο και στην Οικογένεια” και “Δημιουργική Σκέψη στο Σχολείο και στην Οικογένεια”
Απόκτηση Βεβαίωσης υπογεγραμμένες από τους συγγραφείς και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Protasis.
Φάκελος συνέδρου
Coffee Break
Πληροφορίες – Γραµµατεία

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

https://forms.gle/LScXuyRPJktZAPbU8