ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΔΕΠΠΕ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ

 

Δίδακτρα: 200 € (έκπτωση 100€ σε όσους έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο ΑθηνάΤεστ των ετών 2023 και 2024).


Αποκλειστικα εξ αποστάσεως παρακολούθηση μέσω πλατφόρμας real time.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΜΑΙΟΥ 2024 17:30-19:00

∆ιαδικασία Συµµετοχής  – Προεγγραφή

  • ∆ηλώνετε συµµετοχή ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας την φόρμα εδώ ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας : 215 5355999 & 215 5004422 ή στο 6932333880 ή στο email: info@protasis.edu.gr

∆ιαδικασία Πληρωµής


Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας εντός 2 ημερών από την επιβεβαίωση της κράτησης. Αποστολή μόνο της φόρμας,χωρίς κατάθεση διδάκτρων κι αποστολή απόδειξης πληρωμής αυτών, δεν αποτελεί κράτηση.  Οι διαθέσιμοι λογαριασμοί είναι οι ακόλουθοι:


EUROBANK: 0026.0304.61.0200784843 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR4802603040000610200784843
∆ικαιούχος: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | PROTASIS


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  Συνδικαιούχος ΒΡΕΝΤΖΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ


ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό E, το μήνα διεξαγωγής και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK ή της ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας. Προσοχή: Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Υπάρχει δικαίωμα αναβολής παρακολούθησης για επόμενο σεμινάριο και για διάστημα ενός μήνα. Η προκαταβολή επειστρέφεται μόνο σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου με υπαιτιότητα του Protasis.

Παροχές


Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:


  • Βεβαίωση Παρακολούθησης από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό PROTASIS και από τον Καθηγητή Ι.Ν.Παρασκευόπουλο και Ξ.Ι Παρασκευοπούλου.
  • Mελέτη περιπτώσεων – Σενάρια
  • Φάκελος συνέδρου
  • Μπλοκ σηµειώσεων
  • Στυλό
  • Coffee Break
  • Πληροφορίες – Γραµµατεία

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας. Τ. 215 5004422 | 215 5355999 6934021046 – 6932333880 info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 13:00 έως 20:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.

Μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες για το ΕΔΕΠΠΕ εδώ