Εκπαιδευτικό πρόγραμμα διδακτικής στην κατασκευή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης δυσκολιών μάθησης βασισμενο στο ΑθηναΤεστ


Περιγραφή προγράμματος

Α μέρος

-γενικη εισαγωγή στους εμπλεκόμενους τομείς αναπτυξης τις μαθησιακές ικανοτητες και τις ευρύτερες παραμετρους που σχετίζονται με την επίδοση και συμπεριφορά του παιδιού

-ερμηνεία προφίλ παιδιών του ΑθηνάΤεστ που χρήζουν παρέμβαση

– παρουσίαση θεωρητικού πλαισίου κατασκευής και χορήγησης ασκήσεων για κάθε μια μαθησιακή ικανότητα

-δείγματα ασκήσεων για κάθε μια μαθησιακή ικανότητα-αναφορά στα κριτήρια διάρκειας και μεθόδου χορήγησης των ασκήσεων.

Β μέρος

-βιωματικες/διαδραστικές δραστηριότητες κατασκευής εξατομικευμένων ασκήσεων και προγράμμματος παρέμβασης σε διάφορα πραγματικά προφίλ του ΑθηναΤεστ (Περιεχόμενο, διάρκεια, στοχοθεσία, συμπληρωματικές παρεμβάσεις)

-αξιολόγηση διαδικασίας παρέμβασης


Χώρος ∆ιεξαγωγής:  

Εκπαιδευτικός Οργανισμός PROTASIS

Θηβών 152, & Παπάγου 1, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ E LEARNING  ΣΕ REAL TIME


Ημερομηνίες διεξαγωγής:


Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Μαίου 2024 10:00 – 15:00Κόστος παρακολούθησης: 380€ και προνομιακή τιμή παρακολούθησης για όσους έχουν παρακολουθήσει ή θα παρακολουθήσουν ( έγκυρη και οριστική εγγραφή) το σεμινάριο ΑθηνάΤεστ. Voucher 100€ για το συγκεκριμμένο σεμινάριο. Η προσφορά ισχύει για συγκεκριμένες ημερομηνίες και χρονικό διάστημα.

∆ιαδικασία Συµµετοχής Προεγγραφή

 • Καταθέτετε προκαταβολή 150 € προκειµένου να δεσµεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωµής. Προσοχή: Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση παρά μόνο αν ακυρωθεί το σεμινάριο με υπαιτιότητα του Protasis. Υπάρχει δικαίωμα αναβολής παρακολούθησης για επόμενο σεμινάριο.
 • Συμπληρώνετε τη φόρμα εδώ

∆ιαδικασία Πληρωµής: Η συμπλήρωση κι αποστολή της αιτησης συμμετοχης μεσω google form, ΔΕΝ αποτελει κι οριστική εγγραφή σε αυτό. Η συµµετοχή σας στην επιµόρφωση οριστικοποιείται µόνο µε εµπρόθεσµη κατάθεση προκαταβολής κι εξόφλησης των διδάκτρων στον τραπεζικό λογαριασµό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:


Αριθμός Λογαριασμού

EUROBANK: 0026.0304.61.0200784843 Αριθμός Λογαριασμού IBAN: GR4802603040000610200784843
∆ικαιούχος: ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | PROTASIS


ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN: GR77 0172 1070 0051 0701 3831 863 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


ΕΘΝΙΚΗ: ΙΒΑΝ: GR3001101860000018649939420 Κύριος Δικαιούχος ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ


Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό ΠΑ, τον μήνα παρακολούθησης και το ονοµατεπώνυµο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραµµατεία την ηµέρα διεξαγωγής. Επίσης απαραίτητη είναι η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης.


Σε περίπτωση ηλεκτρονικής µεταφοράς εµβάσµατος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της ΕΘΝΙΚΗΣ, EUROBANK ή ΠΕΙΡΑΙΩΣ, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συµµετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ηµέρες πριν την ηµέρα διεξαγωγής του σεμιναρίου.  Την ημέρα διεξαγωγής επιδεικνύετε απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας.


Παροχές:  Σε όλους τους συµµετέχοντες παρέχεται:

 • Απόκτηση Βεβαίωσης Επάρκειας για την επίσημη χρήση του υλικού παρέμβασης υπογεγραμμένη από τους συγγραφείς, Ι.Ν.Παρασκευόπουλο και Π.Ι.Παρασκευοπούλου.
 • Απόκτηση Βεβαίωσης παρακολούθησης από τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό Protasis.
 • Πλούσιο και Εξειδικευµένο επιστηµονικό υλικό, σχετικά µε την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείµενο της επιµόρφωσης.Υλικό ασκήσεων παρέμβασης: 40 διαφορετικές κατηγορίες για τους 4 βασικούς τομείς ανάπτυξης του ΑθηνάΤεστ (Νοητική Ικανότητα, Μνήμη Ακολουθιών, Ολοκλήρωση Παραστάσεων, Γραφο-φωνολογική Ενημερότητα)||Γραφοφωνολογική ενημερότητα)
 • Πρακτική άσκηση με παραδείγματα περιστατικών
 • Φάκελος συνέδρου
 • Στυλό
 • Coffee Break
 • Πληροφορίες – Γραµµατεία

Για δηλώσεις συµµετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της εταιρείας. Τ. 215 5004422 | 215 5355999

 1. 6934021046 – 6932333880
 2. info@protasis.edu.gr |  Url.   www.protasis.edu.gr
 3. F. www.facebook.com/ protasiseducation/ Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθηµερινά από ∆ευτέρα ως Σάββατο.

Επικοινωνία – Πληροφορίες